b2.jpg b5.jpg b4.jpg

法廷画
《 介護をめぐる殺害未遂事件 》中国新聞 2009年9月22日(火)掲載